De wereld verandert sneller dan ooit. De taken waar gemeenten voor staan nemen toe, worden steeds belangrijker en ook ingewikkelder. Op het terrein van strategische ruimtelijke vraagstukken gaat het steeds meer om toekomstbestendige ontwerpen en gedragen oplossingen. Woonbehoeften en leefomgevingen veranderen. Gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars moeten daar -tijdig- op inspelen. De beschikbare schaarse ruimte moet slim worden gebruikt. Deze complexiteit vraagt meer dan ooit om creatief ontwerp en deskundig advies. En -naast vakinhoudelijke kennis- om een ‘sociale antenne’.

Versnelde woningbouw

En de rol van ontwerpers

De woningbouwopgave in Nederland is complex. De behoefte aan woningen is onverminderd groot. Er is versnelling nodig. Tegelijk liggen er steeds meer eisen ten aanzien van doelgroepen, duurzaamheid en klimaat. Dat is een uitdaging die een gecoördineerde inspanning vraagt van overheden, bouwers, investeerders en de samenleving. Versnelling vraagt om creatief te kijken naar bestaand vastgoed, effectief grondbeleid en heldere regelgeving. Als ontwerpers spelen wij daarin ook een belangrijke rol. Door haalbare ontwerpen te maken, door multifunctioneel ruimtegebruik, door verantwoord en passend grotere bouwhoogtes te ontwerpen, en nieuwe oplossingen zoals groene gevels te integreren in het ontwerp. Maar ook door te durven denken in tijdelijkheid. 

Innovatieve en duurzame ontwerpen en materialen

Het gebruik van prefab-constructiemethoden en technologieën kunnen de ontwerp- en bouwsnelheid verhogen en de efficiëntie verbeteren. Flexibele ontwerpen verlengen de levensduur van een gebouw doordat ze eenvoudig zijn aan te passen aan verschillende behoeften en levensstijlen. Ook nieuwe materialen en bouwtechnieken en duurzame ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan snellere en efficiëntere bouwprocessen. 

Participatie en co-creatie

Het betrekken van de lokale samenleving bij het ontwerpproces kan weerstand verminderen en zorgen voor een soepele(re) besluitvorming. En ervoor zorgen dat nieuwe woningen beter aansluiten bij de behoeften en culturele context van de bewoners.

Meer dan stenen

Als ontwerpers kunnen we creatieve oplossingen bedenken om ruimtes -gebouwd en ongebouwd- optimaal te benutten zonder in te leveren op kwaliteit en comfort. Dit kan resulteren in compacte, goed doordachte ontwerpen die meer woningen op een beperkte ruimte mogelijk maken. Hoe haalbaarder een plan, hoe groter de kans op versnelling. In een aantrekkelijke en functionele omgeving willen mensen graag samenwonen en werken.

 

Voorbeelden uit de praktijk  

 

LOS werkt altijd met veel enthousiasme aan de inhoud en kan de omgeving daar ook goed in meenemen. Daarnaast is de persoonlijke samenwerking heel fijn, dat geeft wederzijds vertrouwen en waardering over en weer. Daarom werken wij al een lange tijd samen met hen.

Bas Boselie
Projectleider gemeente Meierijstad