Wij zijn LOS: een ontwerp- en adviesbureau voor strategische ruimtelijke vraagstukken.

Met een gepassioneerd team van stedenbouwkundigen, planologen en (landschaps)architecten werken, ontwerpen en plannen wij aan een waarde(n)volle leefomgeving. Enthousiast en toegankelijk. Een tikkeltje eigenwijs, maar voor een goed doel: de wereld een klein beetje mooier maken en bijdragen aan de woonkwaliteit van mensen.

Elk gebied en elke opgave is anders en daar stappen wij middenin. Met open blik en oprechte interesse. Tegelijk nemen we de tijd voor het vinden van maatschappelijke trends die spelen. Wij inspireren en enthousiasmeren maar dagen ook uit. De belangrijkste basis voor een toekomstbestendige leefomgeving? Die zoeken we samen.

 

LOS werkt met...

Gemeenten, provincies, dorpsraden, projectontwikkelaars en (collectieven van) particulieren. Zij kunnen bij ons terecht met hun vraagstuk. Of het nu een wijk, dorp, stad of hele regio betreft. Of er een visie nodig is of een concreet ontwerp.

Wij werken voor gemeenten, die verrast willen worden en een sterk proces willen. Voor projectontwikkelaars die willen bijdragen aan een groene en duurzame leefomgeving en voor inwoners, ondernemers en organisaties die zich betrokken voelen bij maatschappelijke opgaven en de schouders eronder willen zetten. Mensen die actief meedenken zijn trotser en zuiniger op hun omgeving! De belangrijkste basis voor een toekomstbestendige ontwikkeling,

LOS daagt uit...
Zodat je als opdrachtgever net een stapje verder gaat. We denken met u graag net even buiten bestaande kaders en zoeken nieuwe oplossingen voor opgaven. Wij dagen u uit om met een frisse blik naar de omgeving te kijken. Om zo tot creatieve oplossingen te komen.

LOS staat voor...
Onderscheidende, haalbare, gedragen en toekomstbestendige plannen. We optimaliseren de leefomgeving van mensen. Of het nu gaat om bestaande woongebieden of nieuwe. We streven naar een waarde(n)volle omgeving die echt benut wordt. Een omgeving, die tegen een stootje kan en klaar is voor de veranderingen in het klimaat. Èn die bijdraagt aan de behoefte van toekomstige generaties.

“De werkmethode die LOS hanteert is bijzonder effectief. Ze starten niet simpelweg met papierwerk, maar gaan actief het gesprek aan met de opdrachtgever en de omgeving. Dit vormt het vertrekpunt van hun aanpak.”

Stefanie van Gool, Woningcorporatie Thuisvester

Opgaven

De fysieke leefomgeving kent veel uitdagingen. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, de toenemende recreatiebehoefte, de transitie in de landbouw of het feit dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Wij zoeken het uit en ontwerpen nieuwe kansen. Meer weten van de actuele opgaven waar we voor staan?

We werken aan omgevingsvisies, gebiedsvisies, centrumvisies, inrichtingsplannen openbare ruimte en stedelijke in- en uitbreidingsplannen.


Alle opgaven